قوانین و مقررات ⚖

روش خوش رج، یک ایده غیر دارویی و طبیعی میباشد که تا کنون عارضه ای گزارش نشده، این شرکت هیچگونه ضمانت برگشت وجه را شامل نمیشود. پیشنهاد میکنم دوره های 3 الی 9 ماهه را تکمیل و بعد قضاوت کنید و طی این دوره حتما هرماه تصویر واضح برای مشاور ارسال و تغییرات خود را شرح دهید 🌹